σχετικα με εμασ:

Οι εταιρείες SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2-19 ΕΠΕ ανήκουν στις ΚΟΖΗΛΙΟ 1 και 2, εταιρείες με μοναδικό έταιρο την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας, με έδρα την Χειμμάρας 8Α,15125 Μαρούσι, Αθήνα.

 

Σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ισχύουν τα παρακάτω:

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116573701000

ΑΦΜ: 800331859

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:116573801000

ΑΦΜ: 800331872

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116573901000

ΑΦΜ: 800331915

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116574001000

ΑΦΜ: 800331884

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116735001000

ΑΦΜ: 800333853

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116735601000

ΑΦΜ: 800334026

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116735701000

ΑΦΜ: 800334038

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116736301000

ΑΦΜ: 800334040

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116736501000

ΑΦΜ: 800334051

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116736701000

ΑΦΜ: 800334075

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116736901000

ΑΦΜ: 800334087

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 Ε.Π.Ε.:

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116861901000

ΑΦΜ: 800336032

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116898601000

ΑΦΜ: 800336100

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116882601000

ΑΦΜ: 800336124

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116882701000

ΑΦΜ: 800336161

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116882801000

ΑΦΜ: 800336173

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116882901000

ΑΦΜ: 800336185

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000

 

SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 Ε.Π.Ε.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116883001000

ΑΦΜ: 800336197

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000