που βρισκομαστε:

Χειμάρρας 8Α

 

15125 Μαρούσι, Αθήνα

 

Ελλάδα

 

Τηλ. +30 210 6302000

 

e-mail: sechronus14@sechronus.gr